Begrip Mode

Volgens Wikipedia is mode de manier waarop kleding, kledingstijlen en opvattingen of een bepaald taalgebruik (uitdrukkingen) op een bepaald moment in de tijd leuker worden gevonden. Mode is in het dagelijks gebruik vooral ook een begrip. Een begrip dat echter verkeerd begrepen wordt. In de letterlijke Franse vertaling betekent het manier of wijze. Dit impliceert dat mode geen wetmatigheid kent. Mode geeft geen vastomlijnde definities van wat mooi, lelijk of stom is. Mode geeft wel handvaten en richtlijnen naar hetgeen breed maatschappelijk als aangenaam ervaren trend wordt gezien.  Nu we geconstateerd hebben dat de definitie van mode geen gebiedende wijs kent, zijn alle handen vrij om naar het individu te kijken. Naar de klant. Naar wat hij of zij is, wil, kan en zou willen zijn. Trends in kleuren en stoffen kunnen richtinggevend zijn, het uitgangspunt is en blijft dat het bij de persoon zelf moet passen. Dat het de sterke eigenschappen accentueert, het de identiteit versterkt en vooral ook dat het comfortabel zit. Want dat zijn we toch een beetje vergeten. De Franse revolutie maakte weliswaar een einde aan de middeleeuwse code dat de stand waartoe iemand behoorde de wijze van kleden bepaalde, een nieuwe frustratie kwam in de plaats. Door het wegvallen van deze dwingende norm ontstond destijds mode in de vorm van een richtsnoer, een na te streven model. In dat nastreven zijn velen echter doorgeschoten. In de tijd dat continentaal lentes in revolutievorm opbloeien, start ook JuliettePijpers haar lente. De revolutie dat mode weer aan het individu toebehoort.

Met dank aan Evert Cuijpers, woordkunstenaar

Begrip II

Mode

Mei 2013